Amaç ve Hedefler

Öğrencilerimize ve mezunlarımıza, kariyer planlama ve geliştirme alanında danışmanlık yapmak.

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri vermek.

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak tanıtım toplantılarını gerçekleştirmek.

Kariyer gelişimi konusunda mezunlarımız arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırmak amacıyla, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSÜ MED) ile de işbirliği yaparak Üniversitemiz mezunlarının kariyer gelişimlerini izleme çalışmaları yapmak.

Öğrencilerimizin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

Scroll to Top