Yönetim Kurulu

Adı SoyadıGörevi
Doç. Dr. Gaye Aslı SANCAR DEMREN Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Özge AKSOYLU  Merkez Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KULALI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN Üye
Öğr. Gör. Dr. Şilan KARADAĞ Üye

Scroll to Top