Kariyer Danışmanları

FakülteDanışman
Fen Edebiyat Fakültesi  Öğr. Gör. Dr. Şilan KARADAĞ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi  Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ
Hukuk Fakültesi  Dr. Öğr. Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU
İletişim Fakültesi  Ar. Gör. Onurcan GÜDEN 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KULALI MARTIN
Scroll to Top